Ankara Altındağ Belediyesi Sıfır Atık Çalışmaları
31 Ekim 2019

Sıfır Atık Projesi’ne ilişkin faaliyetlere başlama tarihi: 08.11.2018
Yıllık ortalama atık miktarı (ton) Evsel atık miktarı: 133.000 ton/yıl,

ambalaj atık miktarı: 10.453 ton/yıl, ayrıca 2,5 ton pil, 40 ton bitkisel yağ
Toplamda 1.143 ton ham madde geri kazanımı sağlanmış ve 45.779.528 m3 sera gazı salımının önüne geçilmiştir.

Toplama sistemi: Ambalaj, yağ, pil, elektronik atıkları ve kullanılmayan kıyafetler kaynağında ayrı toplanmaktadır. Her bir atık türü farklı toplama kutularında toplanmaktadır. Toplama kutuları, kumbaralar, damperli araçlar, bidonlar ve tartı gibi ekipmanlar ile toplama işlemi gerçekleştirilmektedir.
Sosyal faaliyetler: Hanelere ve okullara bilgilendirme faaliyetleri yapılmıştır.
Elde edilen tasarruf miktarı: İlçede sıfır atık yönetim sisteminin uygulanmaya başlamasıyla birlikte 4 ton kâğıt, 3 ton plastik, 1 ton cam, 1 ton metal ekonomiye materyal olarak kazandırılmış, 63 ağacın kesilmesi ile 44 ton petrolün tüketilmesinin önüne geçilmiştir. Toplamda 1.143 ton ham madde geri kazanımı sağlanmış ve 45.779.528 m3 sera gazı salımının önüne geçilmiştir.