Ankara Çubuk Belediyesi Sıfır Atık Çalışmaları
31 Ekim 2019
Ankara Kahraman Kazan Belediyesi Sıfır Atık Çalışmaları
31 Ekim 2019

Sıfır Atık Projesi’ne ilişkin faaliyetlere başlama tarihi: 31.10.2018
Yıllık ortalama atık miktarı (ton) Evsel Atık Miktarı: 55.800 ton/yıl

Toplama sistemi: Belediyenin belirlemiş olduğu pilot bölgeler başta olmak üzere yaygın olarak siteler, okullar, yurtlar ve kurumlarda atıklar kaynağında ayrı toplanmakta, ilçe genelinde muhtelif cadde ve sokaklarda atık kumbaraları bulunmaktadır. Hanelerde Sıfır Atık Projesini yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir. Belediyenin kendi hizmet binasında kağıt/ karton, plastik, metal, cam, organik, geri dönüştürülemeyen ve atık pil olmak üzere 7 türde kaynağında ayırma işlemi yapılmaktadır. İlçe genelinde cam atık kumbaraları, karışık ambalaj atık kutuları (kağıt/ karton, plastik, metal atıkları), atık pil kutuları, bitkisel atık yağ bidonları gibi toplama ekipmanları kullanılmaktadır. Organik atıklar Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne konumlanmış olan kompost makinesinde kompostlaştırılmaktadır. Mobil atık getirme merkezi oluşturulmuştur.
Sosyal faaliyetler: Çeşitli afişler, basılı materyaller hazırlanarak yazılı ve görsel basın ile sosyal medya aracılığıyla vatandaşlar bilgilendirilmektedir. Ayrıca sıfır atık whatsapp hattı oluşturulmuştur.
Elde edilen tasarruf miktarı: Belediye hizmet binası içerisindeki 6 gözlü atık kumbaraları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hibesi kapsamında alınmış olup geçici atık getirme merkezi belediye imkânları dâhilinde yaklaşık olarak 7.000 TL’ye imal edilmiştir. Bir diğer Mobil Atık Getirme Merkezi de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hibesi kapsamında alınmıştır. İlçe genelinde kullanılmak üzere belediyenin anlaşmış olduğu yetkilendirilmiş kuruluşlar vasıtası ile bedelsiz olarak iç ve dış mekân atık toplama kumbaraları alınmıştır. Yine yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığı ile sıfır atık pilot bölgelerinde hanelere sıfır atık bilinçlendirme çalışmaları yapılmıştır.
İlçe genelinde toplanan toplam atık miktarında henüz anlamlı bir düşüş tespit edilmemiş olmakla birlikte yapılan farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarıyla ilerleyen zamanlarda kademeli olarak düşeceği öngörülmektedir.