Denizli Pamukkale Belediyesi Sıfır Atık Çalışmaları
31 Ekim 2019
Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Sıfır Atık Çalışmaları
31 Ekim 2019


Sıfır Atık Projesi’ne ilişkin faaliyetlere başlama tarihi: 01.06.2018
Yıllık ortalama atık miktarı (ton) Evsel Atık Miktarı: 141.767 ton/yıl,

Ambalaj Atıkları Miktarı: 3 ton/yıl

Toplama sistemi: Kâğıt-karton, plastik, cam, metal ve pil olmak üzere 5 ayrı kaynağında ayrı toplama yapılmaktadır. Belediye adına ilgili lisanslı firma tarafından ayrıştırma işlemi yapılmaktadır.
Sosyal faaliyetler: Okullarda atık pil toplama yarışması düzenlenmiştir.
Elde Edilen Tasarruf Miktarı: Yıllık ortalama 3 ton ambalaj atığı ekonomiye geri kazandırılmıştır.