Diyarbakır Bağlar Belediyesi Sıfır Atık Çalışmaları
31 Ekim 2019
Gaziantep Şahinbey Belediyesi Sıfır Atık Çalışmaları
31 Ekim 2019

Sıfır Atık Projesi’ne ilişkin faaliyetlere başlama tarihi: 2009
Yıllık ortalama atık miktarı (ton) 2018 yılında; evsel atık miktarı 112.384,900, ambalaj atık miktarı 88.405,60, bitkisel atık yağ miktarı 1.860, tekstil atık miktarı 2.782,25, atık pil miktarı 9.515

Toplama sistemi: Ambalaj atıkları (plastik-metal-kâğıt-cam), bitkisel atık yağ, elektronik atıklar, atık piller, tekstil atıkları, evsel atıklar olmak üzere 6 farklı türde kaynağında ayrı toplama yapılmaktadır. İlçedeki e-atık kumbara ve kutularından toplanan elektronik atıklar ekolojik enerji tesisine gönderilmektedir. Atıklar fiziksel olarak işlenmekte ve bu işlemler sonucunda “Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY)” olarak kullanılmaktadır. Atıkların ek yakıt olarak değerlendirilmesiyle hem sürdürülebilir bir atık yönetimi sistemi oluşturulmakta, çevreye doğrudan ve/veya dolaylı etkisi olan atıkların uygun şekilde bertaraftı yapılmakta hem de fosil yakıt tüketiminin azaltılmasına katkıda bulunularak doğal kaynakların korunması ve küresel ısınmaya sebep olan sera gazlarının azaltılması sağlamaktadır. Ambalaj atıkları ilçede kurulan sistem çerçevesinde ilgili firma tarafından toplanarak, toplama ayırma tesisinde ayrıştırılmaktadır. Bitkisel atık yağlar toplama noktalarından yine ilgili firma tarafından toplanarak, fabrikalarına gönderilmekte ve ham yağ nötralizasyonu, bazik ve/veya asidik esterifikasyon yöntemi, biyodizel saflaştırma, gliserin saflaştırma işlemleri yapılmaktadır. Tekstil atıkları, ilgili firma tarafından kumbaralardan toplanan atık
lar geri dönüşüm tesisine yollanarak, ham maddeye çevrilmekte ve tonaj karşılığı elde edilen mali kaynakla ihtiyaçlı çocuklara giysi alınmaktadır. Pil toplama kutularından toplanan atık piller, TAP Derneğine iletilmekte ve toplanan tüm piller yer altında veya yer üstünde inşa edilmiş düzenli katı atık sahalarında kontrollü biçimde ve mono depolama esasına göre TAP tarafından bertaraf edilmektedir. Ambalaj atıkları iç mekân kutuları, kumbara, kafes, konteyner, sepetlerde, bitkisel atık yağlar 5 lt’lik bidonlarda, tekstil atıkları kumbaralarda, atık piller TAP pil kutularında, elektronik atıklar ise e-atık kumbara ve kutularında toplanmaktadır.