BELEDİYELER İÇİN SIFIR ATIK
FİKİR VE PROJE UYGULAMA YARIŞMASI

SORU VE CEVAPLAR

 

 1. Bir belediye kaç proje ile yarışmaya katılım sağlayabilir ve katılım için kategori var mıdır? Kategori var ise her kategori için başvuruda bulunabiliyor muyuz?

Yarışma Rehberi, 3- Yarışma Takvimi, “Bir belediyenin yalnızca bir proje önerisi ödül alabilir.”

Bir belediye kategori sınırı olmaksızın istenilen sayıda proje ile başvuru yapabilir. Her belediye göndermiş olduğu projelerden sadece bir tanesi için ödül alabilir.

 1. Projenin son başvuru tarihi 20.04.2020 olarak görünmektedir. Bu tarih için saat sınırı var mıdır? Ayrıca başvuru tamamlandıktan sonraki tarafınıza gönderilecek olan resmi yazı için bir süre bulunmakta mıdır ?

Yarışma Rehberi, 3- Yarışma Takvimi, “1. Aşama Fikir Projesi Teslim:         12 Şubat 2020 – 20 Nisan 2020”

İnternet sayfası üzerindeki elektronik başvuru formunun doldurulması için son tarih 20 Nisan 2020 saat 23.59’dur. Islak imzalı taahhütname ve proje ile ilgili diğer bütün belgeler aynı şekilde en geç 20 Nisan 2020 saat 23.59’a kadar iadeli taahhütlü olarak postaya verilmelidir.

 1. Yarışmaya katılacak fikirlerin, konuyla ilgili başka firmadan danışmanlık almış olması, yani çalışan olarak tüm personelin belediye personeli olmaması durumu etkiler mi? Böyle bir şart var mı?

Herhangi bir kısıtlama yoktur. Kaynağı ne olursa olsun projenin nihai sahiplenicisinin belediye olması gerekmektedir.

 1. Proje Bütçesi ayrıntılı bir şekilde sınıflandırılacak mı?

Hayır. Detaylı başvuru formunda belirtilen bilgilerin girilmesi yeterlidir.

 1. Yarışmaya katılım için yarışmanın yapılacağı yerden alan kiralamak ya da katılım bedeli ödenmesi gerekiyor mu?

Talep eden tüm belediyelerimize sergi alanı ücretsiz olarak tahsis edilecektir.

 1. Yarışma rehberinde hazırlanacak olan projenin formatı hakkında bir standart var mı yoksa sadece düz metin olarak mı fikrimizi anlatacağız?

İnternet sayfasında elektronik başvuru formundaki alanların özet olarak doldurulması gerekmektedir, ilgili alanlarda karakter sınırı alanlarda belirtilmiştir.

 1. Yarışmaya katılım ücretli mi?

Hayır, hiçbir ücret yoktur.

 1. Başvurulan proje için patent ya da telif alınmasında sıkıntı var mı?

Hayır, problem teşkil etmez.

 1. Detaylı başvuru formunun 1.3. maddesinde yer alan “verilecek ödül miktarının toplam bütçedeki oranı” ifadesiyle anlatılmak istenilen nedir?

Bu bölümde, projeyi gerçekleştirmek için gerekli olan toplam bütçe ile TBB tarafından verilecek olan destek miktarının oranlamasının yapılması istenilmektedir. Örneğin; 1 milyon TL bütçeli bir proje için, TBB tarafından verilecek 500.000 TL’lik destek proje bütçesinin %50’sini teşkil edecektir.

 1. Proje sadece tek kategoride yapılmak zorunda mı? Birden fazla proje kategorisini içerecek şekilde olabilir mi?

Projeler, detaylı başvuru formunun 1.2. maddesinde örneklendirilen proje kategorilerinden birine veya birkaçına giriyor olabilir, hiçbir sakıncası yoktur. Burada ifade edilen kategorilerin haricinde, sıfır atık kavramı içerisinde kalmak kaydıyla, başka kategorilerde de yer alabilir.

 1. Yalnızca online başvuru formunu doldurmak yeterli midir?

Proje başvuruları, başvuru rehberinde yer alan kurallara ve süreçlere uygun olarak doldurulan bütün zorunlu belgelerin proje kayıt numarası yer alan üst yazısıyla birlikte Birliğimize ulaştırılması sonrasında kabul edilmiş sayılır. Tek başına internet üzerinden doldurulan formlar geçerli kabul edilmez.

 1. Online başvuru formunu doldurdum ancak detaylı başvuru formunu doldururken bazı bilgileri farklı girdim. Bu durumda ne yapmam gerekir, başvurum geçersiz sayılır mı?

Başvurularda, Birliğimize posta yoluyla ulaştırılan detaylı başvuru formu üzerine yazılan bilgiler kesin kabul edilir. Ancak herhangi bir hatanın önüne geçilmesi adına, zorunlu belgeleri Birliğimize göndermeden önce online başvuru formunu doğru bilgilerle tekrar doldurarak yeni bir kayıt numarası alıp belgelerinizin üst yazısına bu numarayı yazabilirsiniz. Diğer online başvurunuz geçersiz sayılacaktır.