Sıfır Atık Projesi’ne ilişkin faaliyetlere başlama tarihi: 2019

Yıllık ortalama atık miktarı (ton) Evsel Atık Miktarı: 90.423 ton/yıl

Ambalaj atık miktarı: 8.523 ton/yıl, ayrıca 983 ton/yıl cam, 3,3 ton/yıl pil, 7,3 ton/yıl elektronik atık, 54,4 ton/yıl tekstil atığı, 73.882 litre bitkisel atık yağ ve 332 adet ömrünü tamamlamış lastik


Toplama sistemi:

Proje çalışmalarına yönetmelik yayımlandıktan sonra başlanmıştır. Bu bakımdan sistem hala kurulma aşamasındadır. Okullarda ve resmi kurumlarda ambalaj atıkları üçlü toplama kutuları ile kaynağında ayrı toplanmaktadır. Atık pil, floresan lamba, e-atık ve atık yağ gibi atıklara yönelik ayrıca kutular konulmaktadır. Atıkların kaynağında ayrı toplanmasında atık kumbaraları, plastik toplama kafesleri ve renkli kutular gibi ekipmandan yararlanılmaktadır.

Sosyal faaliyetler:

Öncelikle okullarda ve hanelerde sosyal toplum kuruluşlarının katılımıyla kampanyalar düzenlenmekte ve ödüllendirme yapılarak uygulamanın yaygınlaştırılması teşvik edilmektedir. “Atıktan Katığa” projesi düzenlenerek toplanan atıklar karşılığında zeytin ağacı dikilmektedir. Ayrıca ilçe genelinde eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapılmaktadır.

Elde edilen tasarruf miktarı:

Yapılan çalışmalar lisanslı firma aracılığıyla yürütülmektedir ve belediyeye ek mali külfet getirmemektedir. İlk 6 ay için belediyenin çöp azaltma hedefi %15’dir.