Sıfır Atık Projesi’ne ilişkin faaliyetlere başlama tarihi: 01.06.2019

Yıllık ortalama atık miktarı (ton) Evsel Atık Miktarı: 230.000 ton/yıl

Ambalaj atık miktarı: 21.600 ton/yıl


Toplama sistemi:

İkili ayırma sistemi ile evsel ve ambalaj atıkları ayrı olarak toplanmaktadır. Belediyenin bütün hizmet binalarına 4’lü atık toplama kutuları yerleştirilmiştir. Ambalaj atıklarının kaynağından ayrı toplanması için iç mekân geri dönüşüm kutuları dağıtılmakta, atık alım noktalarına uygun olarak kabin, ünite ve dorseler yerleştirilerek geri dönüşüm toplama noktaları oluşturulmaktadır. Bu noktalarda toplanan ambalaj atıkları 15 farklı atık toplama aracı ile toplanarak belediyenin Ambalaj Atıkları Toplama Ayırma Tesisi’ne getirilerek cinslerine göre ayrıştırılması sağlanmaktadır. Türkiye’nin ilk ve tek tam otomatik ambalaj atıkları toplama ve ayırma tesisi ilçede kurulmuştur. Tesis kurulumundan önce ilçede toplanan ambalaj atık miktarı 800 ton/ay olup, tesisin kurulumu ve sıfır atık yönetim sistemi çerçevesinde yapılan çalışmalarla birlikte toplanan atık miktarı 1800 ton/ay seviyesine ulaşmıştır. Ayrıca 2015 yılında Atık Getirme Merkezi Tebliği uyarınca kurulan Türkiye’nin ilk 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi ile 14 ayrı kalemde atık toplanmaktadır. İlçede bulunan 105 okula mobil atık getirme merkezi kurulmuştur.

Sosyal faaliyetler:

Sıfır Atık Projesi kapsamında farkındalığı artırmak, vatandaşlarımızın proje hakkında bilgi sahibi olabilmelerini sağlamak için hedef kitlelere yönelik eğitim, toplantı ve çeşitli organizasyonlar düzenlenmektedir.

Elde edilen tasarruf miktarı:

İlçede sıfır atık yönetim sisteminin uygulanmaya başlamasıyla birlikte toplanan ambalaj atık miktarında yaklaşık %30 oranında bir artış görülmüştür. Bu artışla beraber toplanan evsel atıklarda %10 azalma sağlanmıştır. Okullarda oluşturulan mobil atık getirme merkezleri ile atık alım noktaları azalmış, atık toplama maliyetlerinde yaklaşık %20 oranında tasarruf sağlanmıştır. İlçede kurulan ambalaj atıkları toplama ayırma tesisi ile birlikte 30 bin ton geri dönüştürülebilir atık ekonomiye kazandırılmıştır.